Algemene voorwaarden

Welkom bij Geboortewolk. Ik wil je zo goed mogelijk begeleiden. Daarom informeer ik je met deze algemene voorwaarden. Zo weet je waar je aan toe bent, dit bevordert een plezierige en soepele samenwerking.

Aanmelding en afspraken.

Aanmelding gebeurd via het contactformulier, of per mail info@geboortewolk.nl. Ik bel je dan voor een korte telefonische kennismaking. We plannen dan indien gewenst een eerste afspraak in.
Een afspraak duurt anderhalf uur. Indien een uur voldoende blijkt ronden we de sessie af en breng ik een uur in rekening. Indien je standaard sessies van een uur wenst, geef het dan bij me aan.

Afspraken die je niet kunt nakomen dien je uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Voor een niet tijdig afgezegde afspraak breng ik een uur in rekening.
Indien ik langer dan een half uur doe over het lezen van jouw beval verhaal, breng ik de extra tijd in rekening.

In de intake brengen we samen je mentale gezondheid in kaart. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie. Het niet delen hiervan kan nadelige invloed hebben op je behandeling.

Betaling en vergoeding.

Facturen voor de consulten factureer ik aan het einde van elke maand, tenzij je dit anders wenst. De betalingstermijn is 14 dagen.

Raadpleeg voor de eerste afspraak of je verzekeraar de sessies bij Geboortewolk (deels) vergoed. Meestal is dit NIET zo. Je bent zelf verantwoordelijk om te controleren welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn. Indien je dit wenst kan ik een coulancebrief voor je schrijven als poging om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Mijn gegevens:

Geboortewolk
Iva Eijke, verloskundige.
KVK nummer: 63677636
BIG nummer: 69919957703
AGB code praktijk: 90093771 AGB code zorgverlener: 90117803
VIV lidmaatschapsnummer: 1908095

Kwaliteit van zorg en klachtenregeling.

Als zorgverlener span ik mij in om goede zorg te leveren. Ik doe evaluaties van mijn zorg om verbeteringen door te voeren, evenals scholingen om de juiste zorg te blijven leveren. Daarnaast houd ik me verder aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Ter kwaliteitsbewaking en klanttevredenheid voer ik enquetes uit. Ook heb ik de verplichting melding te maken van incidenten, calamiteiten en huiselijk geweld.

Indien je een klacht hebt, wend je dan bij voorkeur tot mij via info@geboortewolk.nl. Mijn reactie volgt binnen 14 dagen. We kunnen je klacht dan in een persoonlijk gesprek bespreken en samen proberen tot een oplossing te komen. Indien dit niet naar wens is, of je de wens hebt een klacht elders in te dienen, zal ik voorzien in een klachtenfunctionaris.

Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema. 

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij. 
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. 
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten  https://www.camcoop.nl/   Via deze link vind je ook mijn registratie. 

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd
gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan
nemen.