Klachtenregeling

Kwaliteit van zorg

Als zorgverlener span ik mij in om goede zorg te leveren. Ik doe evaluaties van mijn zorg om verbeteringen door te voeren, evenals scholingen om de juiste zorg te blijven leveren. Daarnaast houd ik me verder aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Ter kwaliteitsbewaking en klanttevredenheid voer ik enquetes uit. Ook heb ik de verplichting melding te maken van incidenten, calamiteiten en huiselijk geweld.

Klachtenregeling WKKGZ

Indien je een klacht hebt, wend je dan bij voorkeur tot mij via info@geboortewolk.nl. Mijn reactie volgt binnen 14 dagen. We kunnen je klacht dan in een persoonlijk gesprek bespreken en samen proberen tot een oplossing te komen. Indien dit niet naar wens is, of je de wens hebt een klacht elders in te dienen, zal ik voorzien in een klachtenfunctionaris.

Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema. 

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij. 
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. 
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten  https://www.camcoop.nl/   Via deze link vind je ook mijn registratie. 

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd
gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan
nemen.